CHAMPION Proracing GP Multispray

En høy kvalitet smøremiddel basert på mineraloljerog PTFE er egnet for mange forskjellige formål. For smøring nylon lagre, kjeder,bremsekabler og bolter.Be

 

En høy kvalitet smøremiddel basert på mineraloljer
og PTFE er egnet for mange forskjellige formål. For smøring nylon lagre, kjeder,
bremsekabler og bolter.
Beskytter mot smuss, fuktighet og korrosjon av elektrisk
kontakter. Motstandsdyktig mot saltvann og kan operere i temperaturer mellom -50 ° C til 250 ° C.