Varmevekslere 

Vi fører de fleste komponenter for å kunne serve din varmeveksler - enten ved reparasjon eller komplett utskiftning.

For at din motor skal kunne operere innenfor de kriterier som er satt av fabrikanten er kjøling et helt sentralt begrep - uten tilstrekkelig varmetransport ut av motoren vil en kunne oppleve at materialene som motoren er satt sammen med - skifter egenskap - dvs. om en øker temperaturen i og rundt motoren vil en kunne forringe både det påhengte utstyret(kabler, elektriske komponenter etc.) samt motorens interne komponenter, derfor er det viktig at en sørger for at varmetransporten ut av motoren er så optimal som en kan - og det gjøres i første omgang forbyggende, og når den tid kommer - også korrektivt! Altså en må bytte ut deler som har vært utsatt for slitasje og aldring - er du i tvil om noe her har vi lang erfaring med kjølesystemer både i fritidsbåter  samt komerislle skip og offshore Installasjoner. 

Helt Nytt!!

Vi kan levere fabrikknye komponeter til markedets beste priser! 

Reparasjon og syrevasking av din kjøler!  

Vi utfører Trykktesting og kontroll !