CHAMPION Engine Flush

Rengjør alle interne motoren. Eliminerer olje, rust ogbelegg. Fjerner karbon innskudd, sot, vann ogdrivstoff rester. Gir bedre drivstofføkonomi ogreduserer utsl

 

Rengjør alle interne motoren. Eliminerer olje, rust og

belegg. Fjerner karbon innskudd, sot, vann og

drivstoff rester. Gir bedre drivstofføkonomi og

reduserer utslippene.

MERK! Bruk etter oljeskift.